Vážení příznivci ochrany přírody!

srdečně vás zveme na festival ptactva, který se koná 7.10.2023 na ptačí pozorovatelně u Libockých mokřadů v Kynšperku nad Ohří. Bližší info zde.

Vážení příznivci ochrany přírody!

srdečně vás zveme na letošní výsadbu stromků na Chlum Svaté Maří, která se koná ve dvou termínech. Bližší informace, viz. zde.

Těšíme se na vás!

Vážení příznivci ochrany přírody,

zveme vás na pracovně naučné víkendy pro přírodu, kde se můžete aktivně zapojit do praktické ochrany přírody a zároveň smysluplně strávit čas venku. Bližší info naleznete zde

Vážení příznivci ochrany přírody!

v letošním roce opět můžete spolu s námi navštívit Libocký mokřad při komentované prohlídce a dozvědět se něco zajímavého o životě v mokřadu. Pozvánku na tento již 6. ročník naleznete zde

Pojďte s námi přivítat jaro a migrující druhy ptactva za odborného vedení zkušených ornitologů. Více zde

Pro všechny zájemce je zde možné stáhnout program akcí pro veřejnost na jaro 2023. Začínáme dne 18.2.2023 Dnem mokřadů. Těšíme se na vaši účast!

Přejeme vám štastný nový rok 2023 bohatý na vzácné chvíle strávené v přírodě.

Vážení příznivci ochrany přírody, srdečně vás zveme na advetní tvoření, bližší info viz. pozvánka

Milí spoluobčané, zveme vás na tradiční úklid, který se koná již tuto sobotu v 9:00 se srazem u rybníku Sýkorák, konkrétně "U tří kaštanů". Půjdeme směrem na Kolovou a dále k rybníku Lenťák. Bližší info zde

V sobotu 3.9.2022 od 19:00 se uskuteční v Kynšperském pivovaru Noc netopýrů. Bližší info zde. V rámci roku netopýrů proběhne výstava, která bude v průběhu září instalována v Kynšperském pivovaru a v průběhu října v Panském domě v Kynšperku nad Ohří.

V rámci roku netopýrů mohou školy objednávat výukový program pro mladší i starší děti, který je zaměřen na život netopýrů a význam jejich ochrany, bližší info zde.

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz