Právní forma:

Pobočný spolek

Statutární zástupce:

Ing. Eva Řezníčková

     
 

Identifikační číslo:

IČO: 05076714

Číslo účtu:

277245019/0300

     
 

Datová schránka:

tan4qzt

 

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz