Náš spolek jsme založili v roce 2016 jako pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) z důvodu aktivní práce na utváření krajiny v Kynšperku nad Ohří a jeho okolí.

Naším cílem je vytvářet vazby ve formě spolupráce s obcemi a podílet se na realizaci krajinotvorných projektů a projektů přispívajícím k lepšímu vzhledu měst a obcí.  Zároveň se snažíme o trvale udržitelný rozvoj měst a krajiny prostřednictvím ochrany a péče o přírodní biotopy a ochranu živočišných a rostlinných druhů na tyto lokality vázané, viz. pozemkový spolek. Tuto naši praktickou činnost zastřešuje environmentální výchova dětí a vzdělávání dospělých. Dále nabízíme poradenské a konzultační služby, které mohou motivovat občany k péči o krajinu ve svém okolí.

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz