Nabízíme kurzy věnované dětem v oboru environmentální výchovy, která učí děti základy ekologie a seznamuje je s přírodním prostředím a s domácími druhy rostlin a živočichů. Naše výukové programy se odehrávají v ekocentru, na Libockých mokřadech nebo ve starém ovocném sadě na Chlumu svaté Maří. Na nabídku našich výukových programů se můžete podívat zde.

Pořádáme tyto pravidelné akce pro veřejnost:

  • 2. února - Světový den mokřadů
  • duben - Vítání ptačího zpěvu
  • červen - Setkání s přírodou

 

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz