Nabízíme kurzy věnované dětem v oboru environmentální výchovy, která učí děti základy ekologie a seznamuje je s přírodním prostředím a s domácími druhy rostlin a živočichů. Naše výukové programy se odehrávají v ekocentru, na Libockých mokřadech nebo ve starém ovocném sadě na Chlumu svaté Maří nebo dle přání objednatele. Na nabídku našich výukových programů se můžete podívat zde.

Pořádáme tyto pravidelné akce pro veřejnost:

  • únor - Světový den mokřadů
  • duben - Den Země
  • květen - Vítání ptačího zpěvu
  • červen - Setkání s přírodou

Naše výukové programy i akce pro veřejnost jsou vedeny v duchu Laudato si´- Buď pochválen a hovoříme při nich otevřeně o Bohu jako stvořiteli nebe i země i všeho živého, čímž mu vzdáváme chválu a podněcujeme účastníky k uvědomění si zázraku přírody a všeho stvoření a ke společné a sdílené péči o toto stvoření a náš společný domov.

Laudato si´je encyklika napsaná papežem Františkem, který v ní rozebírá současné problémy naší planety a motivuje nás k jejich hlubšímu uvědomění a schopnosti aktivně se zapojit do jejich řešení. Encyklika je ke stažení zde

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz