Lokalita Kamenný Dvůr je pozemková lokalita vykoupená ČSOP z kampaně Místo pro přírodu. Zahrnuje cenný mokřad a přilehlý mezofilní luční porost v lokalitě zvané podle nedalekého zámečku Kamenný Dvůr.

Roste zde celá řada vzácných druhů rostlin, jako jsou vachta trojlistá, tučnice obecná, rosnatka okrouhlolistá, klikva bahenní, ostřice Davallova, ostřice blešní nebo prstnatec májový. Skutečným zdejším unikátem je ale nenápadná, avšak kriticky ohrožená tráva pěchava slatinná (Sesleria uliginosa). Jde o jedinou známou lokalitu této rostliny v západních Čechách, jejíž nejbližší lokality se nacházejí až ve středním Polabí. Bohatost květeny lokality se odvíjí od toho, že na relativně malé ploše (zhruba 1,5 ha) se zde nachází hned několik různých mokřadních stanovišť – slatiniště s alkalickým minerálním pramenem, porosty vysokých ostřic, střídavě vlhké louky, podmáčené pcháčové louky, tužebníková lada i mokřadní olšiny.

Lokalita je známa od toku 2001, kdy byla objevena RNDr. Richardem Višňákem při biologickém průzkumu předcházejícím projektování sousední dálnice. Kvůli koncentrovanému výskytu zákonem chráněných druhů (především pěchavy vápnomilné) byla pak původně plánovaná trasa dálnice pozměněna tak, aby nedošlo k poškození lokality. Přesto území nepožívá žádné zákonné ochrany a donedávna trpělo absencí péče. Proto se Český svaz ochránců přírody rozhodl klíčový pozemek o výměře 1,3 ha vykoupit a ochránit ho z pozice vlastníka. Od roku 2022 o něj pečuje pozemkový spolek ČSOP Kynšpersko, který má v okolí ve správě již Libocké mokřady s ornitologickou pozorovatelnou nedaleko kynšperského nádraží a mokřadní louku na Kolové.

V roce 2022 jsme nechali zpracovat biologický průzkum lokality se zaměřením na cévnaté rostliny a denní motýly. Originální verze dokumentů jsou k dispozici po domluvě.

Zde jsou ke stažení verze bez obrázků:

průzkum cévnatých rostlin

průzkum denních motýlů

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz