Pozemkové spolky jsou přírodně nebo kulturně hodnotné lokality, které jsou udržovány na základě dobrovolnické činnosti prostřednictvím uzavření smluvních vztahů s vlastníky pozemků (výpůjční nebo podnájemní smlouvy). Pokud se podaří tento nájemní vztah organizaci získat a zároveň se organizace zaváže k dodržování Etického kodexu pozemkových spolků, může být akreditována jako pozemkový spolek. Více o pozemkových spolcích se dočtete na www.pozemkovespolky.csop.cz.

Naše pozemkové lokality:

  • Libocké mokřady udržujeme na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce se státním pozemkovým úřadem. Lokalitu máme v registru pozemkových spolků od září 2017. https://csop.nap.cz/Pozemkove-spolky/Pozemkovy-spolek-Kynspersko
  • orchideová louka na Kolové – luční porost máme v pronájmu od roku 2020
  • Lokalita Kamenný Dvůr - lokalita s výskytem vzácných druhů rostlin byla vykoupena v rámci kampaně Místo pro přírodu v roce 2021.
  • Lesní rybník Lenťák - lokalita s výskytem zvláště chráněného druhu - Bobra evropského a dalších zvláště chráněných druhů živočichů. Lokalitu máme v pronájmu od roku 2023. Naším cílem na lokalitě je zajištění komplexního biologického průzkumu a zpracování ochranářského plánu, který navrhne optimální péči o lokalitu s ohledem na přítomnost zvláště chráněných druhů.

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz