Pozemkové spolky jsou přírodně nebo kulturně hodnotné lokality, které jsou udržovány na základě dobrovolnické činnosti prostřednictvím uzavření smluvních vztahů s vlastníky pozemků (výpůjční nebo podnájemní smlouvy). Pokud se podaří tento nájemní vztah organizaci získat a zároveň se organizace zaváže k dodržování Etického kodexu pozemkových spolků, může být akreditována jako pozemkový spolek. Více o pozemkových spolcích se dočtete na www.pozemkovespolky.csop.cz.

Naše pozemkové lokality:

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz