Nabídkou služeb firmám sledujeme jejich aktivní účast na veřejném dění v místě sídle firmy a to prostřednictvím jejiich vlastních investičních akcí směřující do obnovy nebo utváření krajiny, které se už v minulosti osvědčilo jako vysoce efektivní způsob vytváření příznivého krajinného prostředí.

Nabízíme spolupráci a zajištění kompletní agendy při přípravě a realizaci krajinotvorných projektů.

Pro bližší informace nebo informace o možnostech nastavení spolupráce nás kontaktujte.

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz