V osadě Kolová spadající pod obec Libavské Údolí se nachází výletní hostinec s možností ubytování. Proto všem, kteří chtějí navštívit krásný kraj Sokolovské pánve ohraničený vrcholky Slavkovského a Českého lesa a Krušných hor, doporučujeme právě toto kouzelné místo, kde se o vás postarají provozovatelé tohoto rodinného podniku.

Další informace naleznete na www.certuvmlynkolova.cz

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz