ČSOP

   

Tyto webové stránky byly realizovány v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz

 

NET4GAS - generální partner ČSOP


Díky programu Blíž přírodě organizovanému ve spolupráci ČSOP s NET4GAS jsme v září 2019 otevřeli novou Ptačí pozorovatelnu v Kynšperku nad Ohří

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

         

 

Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Karlovarský kraj

 

Obec Chlum svaté Maří

        

 

Obec Libavské Údolí

       

 

Skautské středisko Lípa Kynšperk nad Ohří

     

Realitní společnost České spořitelny / Sokolov

 

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz