Ptačí pozorovatelnu jsme slavnostně otevřeli 5. září 2019. Nachází se v blízkosti naší pozemkové lokality Libocké mokřady u vlakového nádraží v Kynšperku nad Ohří a je výchozím bodem našich přírodovědných programů

Prostředky na výstavbu ptačí pozorovatelny nám zprostředkovala naše mateřská organizace ČSOP, jejíž generální partner, společnost Net4Gas nám věnoval částku 126 263 Kč, která pokryla 100% vynaložených nákladů.

Net4gas je plynárenská společnost, která část svých zisků investuje do trvale udržitelného rozvoje společnosti. Tento způsob firemní politiky umožňuje cílevědomě investovat finance do tvorby a ochrany přírodních lokalit a tyto lokality pak zpřístupňovat veřejnosti.

 

Realizováno ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP.

 

Níže je k nahlédnutí fotogalerie ze slavnostního otevření ptačí pozorovatelny konané dne 5.5.2019:

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz